Tag Archives: Tiểu luận QLNN

Tiểu luận QLNN: Phương hướng và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện

Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội cung cấp nhiều loại sản phẩm thiết yếu cho đời sống xã hội, là thị trường rộng lớn của nền kinh tế, cung cấp nguồn nhân lực và tạo nên tích luỹ ban đầu cho sự ngiệp phát triển của đất nước.11

Tiểu luận QLNN: Phương hướng và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện  (Luận văn Thạc sĩ QLNN)

Tiểu luận QLNN: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh Về Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ xã. Thực trạng và giải pháp

Hiện nay, nước ta đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bên cạnh những thuận lợi, đang chịu sự chi phối từ những mặt trái của cơ chế thị trường, những tiêu cực nảy sinh trong quá trình hội nhập, toàn cầu hóa

Tiểu luận QLNN: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh Về Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ xã. Thực trạng và giải pháp

Tiểu luận QLNN: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng xã, thực trạng và giải pháp

Qua 25 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta có sự thay đổi và toàn diện, đã khắc phục được một bước quan trọng hậu quả của chiến tranh, ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội,

Tiểu luận QLNN: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng xã, thực trạng và giải pháp

Tiểu luận QLNN: Cải cách hành chính ở uỷ ban nhân dân xã minh đạo, những thực trạng và giải pháp

Bộ máy hành chính của Nhà Nước ta đã vận hành nhiều năm, qua nhiều lần cải cách, Tuy nhiên với một xã hội phát triển, với một nền kinh tế mở, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, một nền kinh tế hội nhập Quốc Tế.

Tiểu luận QLNN: Cải cách  hành chính ở uỷ ban nhân dân xã minh đạo, những thực trạng và giải pháp

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD MẦM NON – PHẦN 2

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD MẦM NON – PHẦN 2

(In được luôn)

Các đề tài NCKHSPUD này cũng được sử dụng trong viết Tiểu luận mầm non, Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên giáo dục …

Tiểu luận QLGD: Một số giải pháp để nâng cao năng lực giảng dạy của giáo viên trường tiểu học trong giai đoạn hiện nay

Hoạt động giảng dạy của giáo viên đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao chất lượng giáo dục ở bậc tiểu học. Vì giáo viên là chủ thể của quá trình giảng dạy. Nhưng để thể hiện được vai trò ấy, người giáo viên phải có năng lực cần thiết. Những năm qua, Đảng, Nhà nước, nhất là Bộ giáo dục- Đào tạo và các bậc phụ huynh học sinh đã rất quan tâm đến chất lượng giáo dục. 

Tiểu luận QLGD: Một số giải pháp để nâng cao năng lực giảng dạy của giáo viên trường tiểu học trong giai đoạn hiện nay

Tiểu luận QLGD: Cải tiến công tác kiểm tra giờ dạy của giáo viên trường thcs

Trong nhà trường phổ thông, việc đánh giá hoạt động sư phạm của nhà giáo hàng năm là một hoạt động hết sức quan trọng. Bởi đánh giá hoạt động sư phạm của giáo viên nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Một trong những nội dung không thể thiếu được trong việc đánh giá hoạt động sư phạm của nhà giáo, đó là đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, thông qua kiểm tra giờ dạy trên lớp của giáo viên.

Tiểu luận QLGD: Cải tiến công tác kiểm tra giờ dạy của giáo viên trường thcs

Tiểu luận QLGD: Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm cho đội ngũ giáo viên của trường tiểu học

–  Những năm gần đây trong phong trào đổi mới công tác quản lý giáo dục, người quản lý đã không ngừng tiếp cận công tác quản lý mới, trong đó có quản lý giáo viên trong quá trình làm việc nhóm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không phải giờ làm việc nhóm nào của trường cũng thành công. Một trong những lý do dẫn đến sự thất bại này là người quản lý chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.

Tiểu luận QLGD: Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm cho đội ngũ giáo viên của trường tiểu học

Tiểu luận QLGD: Xử lý xung đột giữa giáo viên và phụ huynh học sinh từ việc xử phạt học sinh

Để đóng góp một số kinh nghiệm của mình cho lĩnh vực Giáo dục đồng thời ứng dụng kiến thức đã học trong khóa học này nhằm hoàn thành tiểu luận cuối khóa  được tốt tôi chọn  tình huống Quản lý Nhà nước về Giáo dục  “Xử lý xung đột giữa giáo viên và phụ huynh học sinh từ  việc xử phạt học sinh

Tiểu luận QLGD: Xử lý xung đột giữa giáo viên và phụ huynh học sinh từ  việc xử phạt học sinh

Tiểu luận QLGD: Giải quyết khiếu nại của giáo viên trong việc thực hiện chương trình giảng dạy

Đây là những nội dung hết sức bổ ích và cần thiết cho người cán bộ, công chức trong việc thực thi nhiệm vụ tại đơn vị đang công tác. Qua 28 chuyên đề đã giúp cho học viên nhận thức được nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn mới trong công tác quản lý nhà nước.

Tiểu luận QLGD: Giải quyết khiếu nại của giáo viên trong việc thực hiện chương trình giảng dạy

Tuyển tập Tiểu luận Trung cấp chính trị (Phần IV)

Tuyển tập Tiểu luận Trung cấp chính trị (Phần IV)

Áp dụng: Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị, Viết Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, Viết đề tài Sáng kiến kinh nghiệm, NCKHSPUD Quản lí …

Tiểu luận Trung cấp chính trị: Đề tài Xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, vững vàng trong nghề nghiệp

Tiểu luận Trung cấp chính trị: Đề tài Xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, vững vàng trong nghề nghiệp

Áp dụng: Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị, Viết Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, Viết đề tài Sáng kiến kinh nghiệm, NCKHSPUD Quản lí …

TRONG VIỆC THU, CHI NGÂN SÁCH TẠI TRƯỜNG THCS

Tiểu luận Trung cấp chính trị: Đề tài XỬ LÝ HIỆU TRƯỞNG VÀ KẾ TOÁN VI PHẠM                     TRONG VIỆC THU, CHI NGÂN SÁCH TẠI TRƯỜNG THCS

Áp dụng: Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị, Viết Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, Viết đề tài Sáng kiến kinh nghiệm, NCKHSPUD Quản lí …

Tiểu luận Trung cấp chính trị: Đề tài MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC HÀNG NĂM Ở TRƯỜNG MẦM NON

Tiểu luận Trung cấp chính trị: Đề tài MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC HÀNG NĂM Ở TRƯỜNG MẦM NON

Áp dụng: Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị, Viết Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, Viết đề tài Sáng kiến kinh nghiệm, NCKHSPUD Quản lí …