Tag Archives: Tiểu luận

Tiểu luận QLNN: Phương hướng và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện

Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội cung cấp nhiều loại sản phẩm thiết yếu cho đời sống xã hội, là thị trường rộng lớn của nền kinh tế, cung cấp nguồn nhân lực và tạo nên tích luỹ ban đầu cho sự ngiệp phát triển của đất nước.11

Tiểu luận QLNN: Phương hướng và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện  (Luận văn Thạc sĩ QLNN)

Tiểu luận QLNN: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh Về Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ xã. Thực trạng và giải pháp

Hiện nay, nước ta đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bên cạnh những thuận lợi, đang chịu sự chi phối từ những mặt trái của cơ chế thị trường, những tiêu cực nảy sinh trong quá trình hội nhập, toàn cầu hóa

Tiểu luận QLNN: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh Về Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ xã. Thực trạng và giải pháp

Tiểu luận QLNN: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng xã, thực trạng và giải pháp

Qua 25 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta có sự thay đổi và toàn diện, đã khắc phục được một bước quan trọng hậu quả của chiến tranh, ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội,

Tiểu luận QLNN: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng xã, thực trạng và giải pháp

Tiểu luận QLGD: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên ở chi bộ trường trung học cơ sở

          Công tác tuyên truyền giáo dục Đảng viên đóng vai trò quan trọng đặc biệt, bởi Đảng viên có nhận thức đúng thì hành động đúng. Nhận thức của Đảng viên lệch lạc thì hành động sẽ sai lầm. Chi uỷ chi bộ đó thường xuyên tuyên truyền giáo dục Đảng viên nhận thức đúng về: Chủ trương đường lối, Chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vì vậy nhìn chung Đảng viên trong chi bộ đó thực hiện tốt những quy định trong  điều lệ Đảng và nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ…

Tiểu luận QLGD: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên ở chi bộ trường trung học cơ sở

Tiểu luận QLNN: Cải cách hành chính ở uỷ ban nhân dân xã minh đạo, những thực trạng và giải pháp

Bộ máy hành chính của Nhà Nước ta đã vận hành nhiều năm, qua nhiều lần cải cách, Tuy nhiên với một xã hội phát triển, với một nền kinh tế mở, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, một nền kinh tế hội nhập Quốc Tế.

Tiểu luận QLNN: Cải cách  hành chính ở uỷ ban nhân dân xã minh đạo, những thực trạng và giải pháp

Tiểu luận maketing :Phân tích các cơ hội thị trường vận chuyển hàng khô, hàng bách hóa đa năng bằng đường thủy nội địa của công ty vận tải thuỷ bắc Nosco

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt Nam – năm 2001, Đảng ta tiếp tục chỉ rõ đường lối và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội là: “Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo đảm độc lập tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích dân tộc, an ninh quốc gia, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ môi trường. ….

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD MẦM NON – PHẦN 2

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD MẦM NON – PHẦN 2

(In được luôn)

Các đề tài NCKHSPUD này cũng được sử dụng trong viết Tiểu luận mầm non, Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên giáo dục …

Tiểu luận kinh doanh quốc tế: Một số giải pháp hỗ trợ và thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của công ty xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ artexport sang thị trường Nhật Bản

Với mục tiêu đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước hướng về xuất khẩu, tận dụng mọi nguồn lực sẵn có đồng thời từng bước tham gia hội nhập nền kinh tế khu vực, kinh tế thế giới thì việc tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có trong  nước để phát triển  những mặt hàng xuất khẩu là vấn đề hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Tiểu luận kinh doanh quốc tế: Khu kinh tế cửa khẩu và tác động của nó đối với việc phát triển vùng Đông Bắc

Thuật ngữ khu kinh tế cửa khẩu mới được dùng ở Việt Nam trong một số năm gần đây khi quan hệ kinh tế-thương mại Việt Nam và Trung Quốc đã có những bước phát triển mới, đòi hỏi phải có mô hình kinh tế phù hợp nhằm khai thác các tiềm năng, thế mạnh kinh tế của hai nước thông qua các cửa khẩu biên giới.

Tiểu luận kinh doanh quốc tế: Chính sách quản lý giá mặt hàng xăng dầu nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay: thực trạng và giải pháp

Trong nền kinh tế thị trường, giá cả với tư cách là tín hiệu của thị trường, là bàn tay vô hình điều tiết nền sản xuất xã hội, tác động một cách nhanh nhạy, trực tiếp và gián tiếp tới đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của mỗi quốc gia. Sự hình thành, vận động của giá thị trường do những quy luật của thị trường chi phối.

Tiểu luận kinh doanh quốc tế: Thị trường cà phê thế giới và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu cà phê tại công ty sản xuất và xuất khẩu Prosimex.

Từ nhiều năm nay cà phê đã trở thành một nhu cầu thiết yếu đối với cuôc sống con người. Cà phê có giá trị kinh tế cao và là một trong những sản phẩm nông nghiệp mang ngoại tệ lớn cho nhiều nước, theo một số nghiên cứu cho thấy cà phê chứa một số vitamin nhóm B, đặc  biệt là axit nicotenic, vitamin pp và một số chất khác trong hạt cà phê có tới  670 hợp chất thơm, tại hương vị đặc trưng tuyệt vời, khiến cho việc uống cà phê trở thành thói quen và tập quán của phần lớn dân số trên thế giới  đặc biệt là các nước phát triển.

Tiểu luận kinh doanh quốc tế: Tự do hóa trong EU và khả năng thâm nhập thị trường eu của hàng hoá Việt Nam

Trong bối cảnh khu vực hoá, toàn cầu hoá nền kinh tế ngày nay, hợp tác kinh tế đang diễn ra theo phương thức song liên kết phương và đa phương giữa những nước và những nước thuộc các khu vực khác nhau, chính sự hợp tác và liên kết kinh tế sẽ tạo điều kiện cho các quốc gia có thể triệt để tận dụng và khai thác triệt để các nguồn lực từ bên ngoài và lợi thế so sánh của mình để đạt được những mục tiêu kinh tế xã hội của mình.

Luận văn, tiểu luận bảo hiểm: Tình hình triển khai chương trình an sinh giáo dục tại công ty bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ ra đời và phát triển từ rất lâu trên thế giới. Hình thức bảo hiểm nhân thọ đầu tiên ra đời năm 1583 ở Luân đôn, người được bảo hiểm là William Gybbon. Như vậy, bảo hiểm nhân thọ có phôi thai từ rất sớm, nhưng lại không có điều kiện phát triển ở một số nước do thiếu cơ sở kỹ thuật ngẫu nhiên, nó giống như một trò chơi nên bị nhà thờ giáo hội lên án với lý do lạm dụng cuộc sống con người, nên bảo hiểm nhân thọ phải tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau.

Luận văn, tiểu luận bảo hiểm: Bảo hiểm xe cơ giới và trục lợi bảo hiểm xe cơ giới.

– Do nhu cầu vận chuyển, đi lại cộng với giá thành xe cơ giới ngày càng hạ làm cho số lượng xe cơ giới tham gia giao thông tăng đột biến. Hiện nay cả nước có 735.000 xe ôtô và 12.859.000 xe máy. Trong đó tốc độ gia tăng của xe ôtô hàng năm là 8-9% (khoảng 50.000 chiếc/năm) còn tốc độ gia tăng của xe máy là 20-30% (khoảng 1,5- 2 triệu chiếc/năm). Sự gia tăng quá nhanh của các phương tiện cơ giới trong khi cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng kịp làm cho mật độ các phương tiện trên đường tăng lên cũng đồng nghĩa với việc tăng xác xuất gây tai nạn giao thông.

Luận văn, tiểu luận bảo hiểm: Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại bảo minh hà nội”

Trong những năm qua nền kinh tế nước ta đã có những bước tăng trưởng đáng khích lệ. Đóng góp vào thành công chung đó không thể không kể đến vai trò của hoạt động xuất nhập khẩu. Với đặc điểm địa lý của nước ta có hơn 3.000 km là bờ biển, lại nằm ở trung tâm của khu vực Đông Nam Á.

Tiểu luận bảo hiểm: Thực tế triển khai nghiệp vụ bảo hiểm thiết bị điện tử tại công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện

Ở Việt nam, có thể coi bảo hiểm thiết bị điện tử là một trong những nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ mới nhất và đây là một nghiệp vụ khá phức tạp đòi hỏi kĩ thuật cao trong các công đoạn và trong cách tính phí… Do vậy nghiên cứu nghiệp vụ này là rất cần thiết đối với những người làm công tác bảo hiểm. Xuất phát từ cơ sở thực tiễn đó, nên trong quá trình thực tập tại công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện em đã chọn đề tài: “Thực tế triển khai nghiệp vụ bảo hiểm thiết bị điện tử tại Công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện