Tiểu luận QLGD: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên ở chi bộ trường trung học cơ sở


          Công tác tuyên truyền giáo dục Đảng viên đóng vai trò quan trọng đặc biệt, bởi Đảng viên có nhận thức đúng thì hành động đúng. Nhận thức của Đảng viên lệch lạc thì hành động sẽ sai lầm. Chi uỷ chi bộ đó thường xuyên tuyên truyền giáo dục Đảng viên nhận thức đúng về: Chủ trương đường lối, Chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vì vậy nhìn chung Đảng viên trong chi bộ đó thực hiện tốt những quy định trong  điều lệ Đảng và nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ…

Tiểu luận QLGD: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên ở chi bộ trường trung học cơ sở

Loại file: word - Số trang: 22 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://tailieusupham.com/huong-dan-tai-lieu/
Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan