Tiểu luận QLNN: Hậu quả của việc không đăng ký khai sinh, trách nhiệm thuộc về ai


Mặc dù Sắc lệnh không định nghĩa bằng một hệ thống các quy tắc chặt chẻ về mô hình gia đình mà người làm luật xã hội chủ nghĩa muốn xây dựng để thay thế gia đình phụ quyền, song những nguyên tắc lớn đã được  khẳng định trong Sắc lệnh;

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://tailieusupham.com/huong-dan-tai-lieu/Tiểu luận QLNN: Hậu quả của việc không đăng ký khai sinh, trách nhiệm thuộc về ai


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan