Tiểu luận Giáo dục

Tuyển tập tiểu luận quản lí giáo dục, cao học sư phạm, quản lí nhà nước ngạch chuyên viên giáo dục

Tiểu luận QLGD: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên ở chi bộ trường trung học cơ sở

          Công tác tuyên truyền giáo dục Đảng viên đóng vai trò quan trọng đặc biệt, bởi Đảng viên có nhận thức đúng thì hành động đúng. Nhận thức của Đảng viên lệch lạc thì hành động sẽ sai lầm. Chi uỷ chi bộ đó thường xuyên tuyên truyền giáo dục Đảng viên nhận thức đúng về: Chủ trương đường lối, Chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vì vậy nhìn chung Đảng viên trong chi bộ đó thực hiện tốt những quy định trong  điều lệ Đảng và nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ…

Tiểu luận QLGD: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên ở chi bộ trường trung học cơ sở

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD MẦM NON – PHẦN 2

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD MẦM NON – PHẦN 2

(In được luôn)

Các đề tài NCKHSPUD này cũng được sử dụng trong viết Tiểu luận mầm non, Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên giáo dục …

Tuyển tập đề tài NCKHSPUD – SKKN QLGD (Phần V)

Tuyển tập đề tài NCKHSPUD -SKKN QLGD (Phần V)

Dưới đây là Tuyển tập SKKN Quản lý giáo dục . Các SKKN QLGD đều có định dạng word, bạn có thể sửa được để tham khảo

Áp dụng: Viết SKKN THCS, Viết đề tài NCKHSPUD.

Không càn đăng ký, đăng nhập, bạn vẫn tải SKKN về máy

Tiểu luận QLNN: Giải quyết xung đột trong Hội nghị thi đua bằng tâm lý học quản lý

Một thực trạng thường thấy là các nhà quản lý giáo dục mặc dù hiểu rõ tầm quan trọng của công tác đánh giá, nhưng thường không coi trọng đầu tư đúng mức cho công tác này. Những chỉ tiêu thi đua, tiêu chí bình xét các danh hiệu, chỉ tiêu cho mỗi danh hiệu… thường mang tính chủ quan, thiếu độ tin cậy khoa học nên hạn chế nhiều tới hiệu quả của việc đánh giá, đôi lúc dẫn đến sự xung đột của các nhà quản lý trong quá trình bình xét các danh hiệu thi đua.

Tiểu luận quản lí giáo dục: Quản lý hệ thống giáo dục quốc dân

Tiểu luận quản lí giáo dục: Quản lý hệ thống giáo dục quốc dân
HIỆN TRẠNG GIÁO DỤC VIỆT NAM – NHỮNG CÁI ĐƯỢC VÀ CHƯA ĐƯỢC CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC

Hệ thống giáo dục đại học, đào tạo trình độ đại học và cáo đẳng; sau đại học đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ. Xã hội học tập yêu cầu một cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân được tổ chức một cách khoa học, đảm bảo việc học tập của con người được diễn ra liên tục, dễ dàng, tiện lợi suốt đời.

Tiểu luận QLGD: Một số giải pháp để nâng cao năng lực giảng dạy của giáo viên trường tiểu học trong giai đoạn hiện nay

Hoạt động giảng dạy của giáo viên đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao chất lượng giáo dục ở bậc tiểu học. Vì giáo viên là chủ thể của quá trình giảng dạy. Nhưng để thể hiện được vai trò ấy, người giáo viên phải có năng lực cần thiết. Những năm qua, Đảng, Nhà nước, nhất là Bộ giáo dục- Đào tạo và các bậc phụ huynh học sinh đã rất quan tâm đến chất lượng giáo dục. 

Tiểu luận QLGD: Một số giải pháp để nâng cao năng lực giảng dạy của giáo viên trường tiểu học trong giai đoạn hiện nay

Tiểu luận QLGD: Cải tiến công tác kiểm tra giờ dạy của giáo viên trường thcs

Trong nhà trường phổ thông, việc đánh giá hoạt động sư phạm của nhà giáo hàng năm là một hoạt động hết sức quan trọng. Bởi đánh giá hoạt động sư phạm của giáo viên nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Một trong những nội dung không thể thiếu được trong việc đánh giá hoạt động sư phạm của nhà giáo, đó là đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, thông qua kiểm tra giờ dạy trên lớp của giáo viên.

Tiểu luận QLGD: Cải tiến công tác kiểm tra giờ dạy của giáo viên trường thcs

Tiểu luận QLGD: Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm cho đội ngũ giáo viên của trường tiểu học

–  Những năm gần đây trong phong trào đổi mới công tác quản lý giáo dục, người quản lý đã không ngừng tiếp cận công tác quản lý mới, trong đó có quản lý giáo viên trong quá trình làm việc nhóm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không phải giờ làm việc nhóm nào của trường cũng thành công. Một trong những lý do dẫn đến sự thất bại này là người quản lý chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.

Tiểu luận QLGD: Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm cho đội ngũ giáo viên của trường tiểu học

Tiểu luận QLGD: Xử lý xung đột giữa giáo viên và phụ huynh học sinh từ việc xử phạt học sinh

Để đóng góp một số kinh nghiệm của mình cho lĩnh vực Giáo dục đồng thời ứng dụng kiến thức đã học trong khóa học này nhằm hoàn thành tiểu luận cuối khóa  được tốt tôi chọn  tình huống Quản lý Nhà nước về Giáo dục  “Xử lý xung đột giữa giáo viên và phụ huynh học sinh từ  việc xử phạt học sinh

Tiểu luận QLGD: Xử lý xung đột giữa giáo viên và phụ huynh học sinh từ  việc xử phạt học sinh

Tiểu luận QLGD: Giải quyết khiếu nại của giáo viên trong việc thực hiện chương trình giảng dạy

Đây là những nội dung hết sức bổ ích và cần thiết cho người cán bộ, công chức trong việc thực thi nhiệm vụ tại đơn vị đang công tác. Qua 28 chuyên đề đã giúp cho học viên nhận thức được nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn mới trong công tác quản lý nhà nước.

Tiểu luận QLGD: Giải quyết khiếu nại của giáo viên trong việc thực hiện chương trình giảng dạy

Tiểu luận QLGD: Giải quyết tình huống không soạn bài khi lên lớp của giáo viên tại trường mầm non

Tiểu luận QLGD: Giải quyết tình huống không soạn bài khi lên lớp của giáo viên tại trường mầm non 

Trường học là đơn vị hành chính sự nghiệp, nằm trong nền hành chính quốc gia. Là cán bộ quản lý trong một trường học, bản thân mới được bồi  dưỡng kiến thức về quản lý giáo dục; Vốn hiểu biết về Nhà nước và quản lý hành chính nhà nước còn còn hạn chế. Tôi quyết định tham gia lớp bồi dưỡng về quản lý hành chính nhà nước để nâng cao kiến thức và năng lực quản lý; từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác quản lý tại đơn vị nhằm góp phần xây dựng nền hành chính tối ưu cho đất nước.    

Tuyển tập ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN CHÍNH TRỊ (Phần VI)

Tuyển tập ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN CHÍNH TRỊ (Phần VI)

Áp dụng:Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị, Tiểu luận quản lí nhà nước, Tiểu luận quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, Viết SKKN quản lí,

Tuyển tập ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN CHÍNH TRỊ -(Phần VII)

Tuyển tập ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN CHÍNH TRỊ (Phần VI)

Áp dụng:Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị, Tiểu luận quản lí nhà nước, Tiểu luận quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, Viết SKKN quản lí,