Văn bản

Văn bản giáo dục

Văn bản xử lý Tình huống Tư vấn phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn

Văn bản xử lý Tình huống Tư vấn phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn

Giả sử ngày 12/8/2015, X (người có năng lực trách nhiệm hành chính) đã có hành vi “Tư vấn phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn”

– Hãy cho biết cách xử lý đối với trường hợp của X

– Hãy tư vấn giúp X thực hiện quyền khiếu nại nếu như X không đồng ý với quyết định giải quyết của người có thẩm quyền?

Hỏi: Tổ chức thực hiện BỔ NHIỆM VÀ XẾP LƯƠNG

Theo THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNVngày 16 tháng 09 năm 2015Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập (Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 11 năm 2015)