Tuyển tập Đề tài NCKHSPUD mônTiếng Anh Lớp 5 – Phần II


Tuyển tập Đề tài NCKHSPUD mônTiếng AnhLớp 5 – Phần II

  

STT

Tuyển tập Đề tài NCKHSPUD mônTiếng Anh Lớp 5

Số trang

Tải về

1 Đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh Tiểu học: “Trò chơi ngôn ngữ là phương pháp hiệu quả giúp học sinh tiểu học chủ động tiếp thu kiến thức  trong việc học tiếng anh”.

 

19

Tải về
2 Đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh Tiểu học:“Đổi mới phương pháp dạy đọc hiểu môn tiếng anh lớp 5.”

32

Tải về
3 Đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh Tiểu học: Một số biện pháp hướng dẫn học sinh thực hành theo nhóm nhỏ nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn tiếng anh lớp 3

25

Tải về
4 Đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh Tiểu học: Nâng cao hiệu quả giảng dạy kĩ năng nghe nói  môn tiếng anh chương trình lớp 3 mới, áp dụng  cho khối 3 (trường th mỹ đức 1) qua việc lựa chọn các trò chơi ngôn ngữ phù hợp.

50

Tải về
5 Đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh Tiểu học: “Nâng cao hứng thú và hiệu quả học tiếng anh của học sinh lớp 3 thông qua việc sử dụng kết hợp nhiều hình thức học tập: game-song -chant.”

36

Tải về

 


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan