TUYỂN TẬP ĐỀ TÀI NCKHSPUD –SKKN TIẾNG ANH THCS – PHẦN IV


TUYỂN TẬP ĐỀ TÀI NCKHSPUD –SKKN TIẾNG ANH THCS – PHẦN IVSTT

Tuyển tập đề tài NCKHSPUD –SKKN Tiếng Anh THCS Số trang

Tải về

1 NCKHSPUD –SKKN Tiếng Anh THCS: Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: sử dụng trò chơi trong giờ học tiếng anh nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp 7 bậc thcs. 21 Tải về
2 NCKHSPUD –SKKN Tiếng Anh THCS: Rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh lớp 7 trong môn Tiếng Anh 24 Tải về
3 NCKHSPUD –SKKN Tiếng Anh THCS: Áp dụng  phương pháp giao tiếp khi dạy language focus 50 Tải về
4 NCKHSPUD –SKKN Tiếng Anh THCS: Áp dụng một số kĩ thuật dạy học tớch cực vào việc luyện  nghe núi tiếng anh cho học sinh  lớp 6. 37 Tải về
5 NCKHSPUD –SKKN Tiếng Anh THCS: Giúp học sinh  hiểu và áp dụng được kiến thức  ngôn ngữ  thông qua  dạy language focus bằng giao tiếp  30 Tải về

 


Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan