Tuyển tập NCKHSPUD Toán THCS – SKKN môn Môn Toán THCS


Tuyển tập NCKHSPUD Toán THCS  – SKKN môn Môn Toán THCS  

STT Tuyển tập NCKHSPUD Toán THCS  – SKKN môn Môn Toán THCS  Số trang Tải về
1 NCKHSPUD Toán THCS, SKKN Toán THCS: Tổ chức tình huống có vấn đề gây hứng thú trong môn toán

25

Tải về
2 NCKHSPUD Toán THCS , SKKN Toán THCS: GIÚP HỌC SINH PHÁT HIỆN VÀ TRÁNH SAI LẦM KHI GIẢI TOÁN VỀ CĂN BẬC HAI

23

Tải về
3 NCKHSPUD Toán THCS , SKKN Toán THCS: Nâng cao chất lượng học sinh học yếu,kém môn toán lớp 9

28

Tải về
4 NCKHSPUD Toán THCS , SKKN Toán THCS: Đổi mới PPDH qua việc “THIẾT KẾ BÀI LÊN LỚP”

36

Tải về
5 NCKHSPUD Toán THCS , SKKN Toán THCS: MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG HỌC SINH HỌC YẾU MÔN TOÁN Ở CẤP THCS

12

Tải về
6 NCKHSPUD Toán THCS , SKKN Toán THCS: Chuyên đề giải phương trình  bậc cao

26

Tải về

 


Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan