Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD Sinh học 8 – Phần 12


Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD Sinh học 8 – Phần 12

Áp dụng: Tham khảo viết SKKN SInh học lớp 8, đề tài NCKHSPUD SInh học 8 

STT Tên sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD Sinh học 8 Số trang Tải về
6 NCKHSPUD, SKKN Sinh 8:  ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT  TRONG GIẢNG DẠY SINH HỌC 8

18

Tải về

7 Đề tài NCKHSPUD, SKKN Sinh 8:  SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN KẾT HỢP VỚI CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁC ĐỂ GIẢNG DẠY SINH HỌC NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ GIÁC CỦA HỌC SINH TRONG VIỆC TIẾP THU KIẾN THỨC MÔN SINH HỌC

7

Tải về

8 Đề tài NCKHSPUD, SKKN Sinh 8:  “PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CÁC BÀI THỰC HÀNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC 8”

15

Tải về

9 Đề tài NCKHSPUD, SKKN Sinh 8:  MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC: “NÊU VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẰNG HÌNH THỨC THẢO LUẬN NHÓM” MÔN SINH LỚP 8

 

10

Tải về

10

 

Đề tài NCKHSPUD, SKKN Sinh 8:  ĐỂ HỌC SINH CHỨNG MINH ĐƯỢC TẾ BÀO LÀ ĐƠN VỊ SỐNG CƠ BẢN, VỪA LÀ CƠ THỂ SỐNG HOÀN CHỈNH

10

Tải về

 


Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan