Tuyển tập SKKN – Đề tài NCKHSP toán 9 (Phần III)


SKKN – Đề tài NCKHSP toán 9

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán 9, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 9, …STT Tên SKKN – Đề tài NCKHSP toán 9 Số trang Tải về
11 SKKN – Đề tài NCKHSP toán 9: tương tự hóa, đặc biệt hóa,tổng  quát hóa trong dạy và học toánÁp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán 9, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 9, …

16

Chi tiết

12 SKKN – Đề tài NCKHSP toán 9: phương trình bậc hai và các dạng toán liên quanÁp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán 9, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 9, …

15

Chi tiết

13 SKKN – Đề tài NCKHSP toán 9: hướng dẫn học sinh giải toán phần : “giải toán bằng cách lập phương trình”Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán 9, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 9, …

25

Chi tiết

14 SKKN – Đề tài NCKHSP toán 9: phương pháp giải các phương trình bậc cao của học sinh thcsÁp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán 9, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 9, …

28

Chi tiết

15 SKKN – Đề tài NCKHSP toán 9: rèn luyện khả năng tư duy trong khai thác lời giải một số bài toán hình học 9Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán 9, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 9, …

20

Chi tiết


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan