Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 của tất cả các trường chuyên Hà Nội năm học 2016-2016


Điểm chuẩn vào lớp 10 của tất cả các trường chuyên Hà Nội năm học 2016-2017

Dưới đây là điểm chuẩn vào lớp 10 của tất cả các trường chuyên tại hà Nội năm học 2016-2017 và điểm chuẩn của tấ cả các trường không chuyên.Để xem điểm chuẩn của các trường THPT tại Hà Nội, bạn soạn tin như sau

 

Trường THPT Soạn Chuyên Tin
Hà Nội-Amstecdam
Chuyên Ngữ văn Soạn: HB  23290 gửi 8785
Chuyên Sử Soạn: HB  23291 gửi 8785
Chuyên Địa Soạn: HB  23292 gửi 8785
Chuyên Tiếng Anh Soạn: HB  23293 gửi 8785
Chuyên Tiếng Nga Soạn: HB  23294 gửi 8785
Chuyên Tiếng Trung Soạn: HB  23295 gửi 8785
Chuyên Tiếng Pháp Soạn: HB  23296 gửi 8785
Chuyên Toán Soạn: HB  23297 gửi 8785
Chuyên Tin Soạn: HB  23298 gửi 8785
Chuyên Lí Soạn: HB  23299 gửi 8785
Chuyên Hóa Soạn: HB  23300 gửi 8785
Chuyên Sinh Soạn: HB  23301 gửi 8785
Chuyên Nguyễn Huệ
Chuyên Ngữ văn Soạn: HB  23301 gửi 8785
Chuyên Sử Soạn: HB  23302 gửi 8785
Chuyên Địa Soạn: HB  23303 gửi 8785
Chuyên Tiếng Anh Soạn: HB  23304 gửi 8785
Chuyên Tiếng Nga Soạn: HB  23305 gửi 8785
Chuyên Tiếng Pháp Soạn: HB  23306 gửi 8785
Chuyên Toán Soạn: HB  23307 gửi 8785
Chuyên Tin Soạn: HB  23308 gửi 8785
Chuyên Lí Soạn: HB  23309 gửi 8785
Chuyên Hóa Soạn: HB  23310 gửi 8785
Chuyên Sinh Soạn: HB  23311 gửi 8785
Chuyên Chu Văn An
Chuyên Ngữ văn Soạn: HB  23312 gửi 8785
Chuyên Sử Soạn: HB  23313 gửi 8785
Chuyên Địa Soạn: HB  23314 gửi 8785
Chuyên Tiếng Anh Soạn: HB  23315 gửi 8785
Chuyên Tiếng Pháp Soạn: HB  23316 gửi 8785
Chuyên Toán Soạn: HB  23317 gửi 8785
Chuyên Tin Soạn: HB  23318 gửi 8785
Chuyên Lí Soạn: HB  23319 gửi 8785
Chuyên Hóa Soạn: HB  23320 gửi 8785
Chuyên Sinh Soạn: HB  23321 gửi 8785
Chuyên Tiếng Nhật Soạn: HB  23322 gửi 8785
Chuyên Sơn Tây
Chuyên Ngữ văn Soạn: HB  23323 gửi 8785
Chuyên Sử Soạn: HB  23324 gửi 8785
Chuyên Địa Soạn: HB  23325 gửi 8785
Chuyên Tiếng Anh Soạn: HB  23326 gửi 8785
Chuyên Toán Soạn: HB  23327 gửi 8785
Chuyên Tin Soạn: HB  23328 gửi 8785
Chuyên Lí Soạn: HB  23329 gửi 8785
Chuyên Hóa Soạn: HB  23330 gửi 8785
Chuyên Sinh Soạn: HB  23331 gửi 8785
Chuyên Tiếng Pháp Soạn: HB  23332 gửi 8785
Chuyên ngữ ĐHNN-ĐHQG HN
Chuyên Tiếng Anh Soạn: HB  23333 gửi 8785
Chuyên Tiếng Nga Soạn: HB  23334 gửi 8785
Chuyên Tiếng Pháp (thi chuyên Anh và chuyên Pháp) Soạn: HB  23335 gửi 8785
Chuyên Tiếng Trung Quốc Soạn: HB  23336 gửi 8785
Chuyên Tiếng Đức (thi chuyên Anh và tiếng Đức) Soạn: HB  23337 gửi 8785
Chuyên Tiếng Nhật (thi chuyên Anh và tiếng Nhật) Soạn: HB  23338 gửi 8785

Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 của tất cả các trường không chuyên Hà Nội năm học 2016-2016

Hà Nội, Xem điểm chuẩn, Tin giáo dục, Tin tức, Tin tuyển  sinh, Xem điểm cuẩn vào lớp 10


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan